zwiń
kabel a przewód

Czym jest przewód elektryczny- szczegółowe rozpoznanie

Przewód elektryczny stanowi część obwodu elektrycznego, która służy do przeprowadzenia prądu elektrycznego w określonych miejscach. Może on występować w postaci linki, szynoprzewodu, bądź drutu, w których znajduje się żyła przewodząca prąd wykonana z aluminium lub z miedzi. Bardzo często pojęcie przewód używane jest jako synonim do słowa ‚kabel’, jednakże w tej terminologii należy być uważnym, ponieważ o ile każdy kabel jest przewodem, tak nie każdy przewód jest kablem. Ważne jest więc, aby precyzyjnie używać tego nazewnictwa.

Rodzaje przewodów elektrycznych

 1. Przewody instalacyjne – są to izolowane instalacje elektryczne, które montuje się na stałe w budynkach.

 • Przewód neutralny – jest to roboczy przewód łączony z neutralnym miejscem elektromagnetycznej sieci, którego główną funkcją jest przesył energii elektrycznej do jednofazowych urządzeń odbiorczych, zasilanych za pomocą fazowego napięcia. Przewód tej posiada niesymetryczne obciążenie, dlatego jest niezbędny, aby odbiorniki mogły właściwie działać.

 • Przewód ochrony – to przewód, którego głównym zadaniem jest ochrona przed porażeniem prądem. Może mieć on charakter uziemiający, bądź wyrównawczy.

 • Przewód ochronno-neutralny – jest to roboczy przewód elektryczny, który jest połączeniem zadań przewodu ochronnego oraz neutralnego. Wymaga on kilkukrotnego uziemiania.

 • Przewód fazowy – jest to roboczy przewód elektryczny, który w trakcie używania znajduje się pod napięciem fazowym. Pełni on funkcję przewodzenia energii w sieci elektroenergetycznej.

 • Przewód odgromowy – jest to przewód, w którym podczas normalnej pracy nie występuje napięcie. Jego celem jest chronić cały system obwodowy przed rozładowaniami atmosferycznymi. Uziemia się go na szkielecie wsporczym.

 1. Przewody nawojowe – wykorzystywane są do tworzenia uzwojeń na urządzeniach elektrycznych. Przewody te posiadają różne rodzaje izolacji, które stosuje się ze względu na ich przeznaczenie. Wyróżnia się następujące typy izolacji: emalia, izolacja włóknista, z włókna szklanego, złożona lub z materiałów termoplastycznych.

Zastosowanie przewodów elektrycznych

Przewody elektryczne znajdują swoje zastosowanie w przewodnictwie prądu zarówno w połączeniach elektroenergetycznych, jak i w urządzeniach elektrycznych. Istnieją przewody izolowane oraz nieizolowane. Izolowane stosuje się w różnego rodzaju elektrycznych instalacjach w budynkach, zaś nieizolowane używa się w napowietrznych liniach, gdzie powietrze pełni funkcję izolatora.

Kolorystyczne oznaczenie izolacji przewodów elektrycznych

 • Izolacja brązowa, czarna lub szara – stosowana jest w przypadku przewodów fazowych.

 • Izolacja niebieska – stosowana jest w przypadku przewodów neutralnych.

 • Izolacja żółto – zielona – stosowana jest w przypadku przewodów ochronnych.

 • Izolacja żółto – zielona z niebieskim paskiem lub końcówką – stosowana jest w przypadku przewodów ochronno-neutralnych.

Rodzaje rozmieszczenia przewodów elektrycznych

Rozmieszczenie instalacji przewodów elektrycznych zależy przede wszystkim od potrzeb osób użytkujących, typu pomieszczeń, a także od budowlanego szkieletu budynku. Dlatego też każdą instalację należy traktować indywidualnie, dopasowując ją do konkretnego przypadku. Istnieją trzy rodzaje rozmieszczania instalacji elektrycznych:

 • Podtynkowe,

 • Natynkowe,

 • Wtynkowe.

przewody samochodowe