zwiń
przewody samochodowe

Czym charakteryzują się przewody samochodowe?

Niegdyś użycie elektryki w naszych pojazdach ograniczało się jedynie do zapłonu silnika. Dziś prąd przekazywany z akumulatora jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania wielu różnych elementów wyposażenia samochodu. Przewody służą również do przesyłania danych oraz sygnałów z różnych włączników oraz czujników. Oznacza to, że w naszych autach znajduje się mnóstwo przewodów o szerokim przeznaczeniu. Wykorzystywane są one w instalacjach elektrycznych o prądzie zmiennym bądź prądzie stałym w połączeniu z prądem przemiennym. Wartość napięcia określana jest przez akumulator.

Rodzaje izolacji

Istnieją dwie główne kategorie, na które można podzielić przewody samochodowe ze względu na rodzaj izolacji – przewody PVC oraz przewody z polietylenu usieciowanego. Izolacja PVC pozwala na większą elastyczność kabla. Jest odporny na wysokie i niskie temperatury, a ponadto nie rozprzestrzenia płomienia i jest tworzywem samogasnącym. Polietylen usieciowany natomiast nie zmienia swojej objętości pod wpływem temperatury, jest doskonałym izolatorem elektrycznym oraz nie koroduje pod wpływem promieniowania. Warto także pamiętać, że zarówno PVC, jak i polietylen może być poddawany znacznym modyfikacjom, aby poprawić jego właściwości użytkowe oraz odporność na czynniki zewnętrzne.

Budowa przewodów samochodowych

W instalacjach elektrycznych pojazdów żyły przewodów stanowią linkę skręconą z cienkich drutów, których średnica wynosi od 0,25 do 0,68 mm. Przekroje dobierane są zgodnie z dopuszczalną gęstością prądu. W tym celu należy wziąć pod uwagę także maksymalne nagrzanie się przewodu oraz spadek napięcia, który jest dopuszczalny w przewodzie zasilającym dany odbiornik. Do łączenia przewodów i różnych część instalacji elektrycznych używane są specjalne konektory, z kolei w celu ochrony obwodów przed szkodliwymi stukami zwarć oraz przeciążeń wykorzystywane są bezpieczniki termobimetalowe bądź topikowe.