zwiń
kable zbalansowane, kable niezbalansowane

Jaka jest różnica pomiędzy kablem zbalansowanym a niezbalansowanym?

Rodzaj kabli, które wykorzystuje się w systemach audio, oraz sposób ich podłączenia mogą mięć ogromny wpływ na jakość dźwięku. Niewłaściwe zastosowanie przewodów może skutkować w generowanie zakłóceń oraz obniżenie poziomu jakości dźwięku, jaki przypisywany jest podłączanym elementom systemu. Dlatego ważne jest, aby zawsze stosować kable zgodnie z ich przeznaczeniem. To natomiast wymaga poznania i zrozumienia podstawowych informacji dotyczących sygnału, jaki przewodzony jest przez określony przewód. Najważniejszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest poziom oraz rodzaj sygnału. Zbalansowanie kabla dotyczy właśnie rodzaju sygnału przesyłanego przez przewody.

Kable niezbalansowane

Kable niezbalansowane składają się z dwóch złączy. Każde złącze połączone jest dwoma przewodami wewnątrz kabla – jeden z nich przesyła sygnał, a drugi odpowiada za uziemienie. Wewnątrz kabla przewód przesyłający sygnał umiejscowiony jest zazwyczaj w centralnej części, a wokół niego znajduje się przewód uziemiający. Uziemienie spełnia dwie podstawowe funkcje – przesyła część sygnału audio oraz służy jako ochrona przewodu głównego przed zakłóceniami takimi jak interferencje radiowe i innymi czynnikami zewnętrznymi. Kable niezbalansowane sprawdzają się dobrze na przykład podczas podłączania gitary do wzmacniacza, ponieważ w tym wypadku nie jest potrzebne użycie zbyt długiego połączenia. Zaleca się, aby kable te nie przekraczały długości 4-6 metrów.

Kable zbalansowane

Inaczej sytuacja przedstawia się w wypadku kabli zbalansowanych. Posiadają one aż trzy przewody – dwa sygnałowe oraz jedno uziemienie. Tutaj także uziemienie otacza przewody sygnałowe, tworząc osłonę chroniącą przed zakłóceniami zewnętrznymi. Istotną różnicę stanowi jednak dodatkowy kabel sygnałowy, którego zadaniem jest odwrócenie fazy przesyłanego sygnału pozwalające na bardziej skuteczne wyizolowanie oraz usunięcie wszelkich szumów i zakłóceń. Z tego względu kable zbalansowane mogą łączyć ze sobą elementy oddalone na znaczą odległość (15-30 metrów). Nigdy nie należy stosować kabli zbalansowanych do przesyłu sygnału niezbalansowanego. Należy również pamiętać, aby odpowiednio dobrać wtyczki na obydwóch zakończeniach przewodu. W przeciwnym razie sygnał dźwiękowy nie zostanie wyemitowany. Natomiast kiedy niezbalansowany kabel zostanie użyty do emisji sygnały zbalansowanego, sygnał co prawda zostanie przesłany z punktu „A” do punku „B”, lecz będzie on narażony na różne zakłócenia towarzyszące sygnałom niezbalansowanym. Niezwykle istotną kwestię stanowi więc dokładne sprawdzenie dokumentacji naszego sprzętu, aby określić jako rodzaj sygnału przesyłany jest przez określoną wtyczkę.