zwiń
kable sterownicze do klimatyzatora

Jak działa klimatyzator?

Klimatyzator to urządzenie, które poprawia komfort pracy i nasze samopoczucie. Badania naukowe udowodniły, że optymalna temperatura dla człowieka powietrza dla człowieka waha się w przedziale 23-26’C. Z kolei jego wilgotność powinna wynosić 40-60 %. Zbyt wysoka temperatura sprawia, że zaczynamy czuć się źle. W przypadku wilgotności powietrza im wyższa tym bardziej odczuwalny jest upał. Dzięki nowoczesnym klimatyzatorom możemy mieć wpływ na temperaturę powietrza w pomieszczeniu i jego wilgotność. Klimatyzator działa podobnie jak lodówka. Składa się z elementów takich jak wymienniki ciepła (w tym przypadku parownik i skraplacz), sprężarka, zawór rozprężony oraz dwa wentylatory, które odpowiadają za przepływ powietrza wokół wymienników. Do montażu klimatyzatorów używa się specjalnych kabli sterowniczych. Jak już wcześniej wspomniano, klimatyzator działa analogicznie jak domowa lodówka. W parowniku następuje schłodzenie otaczającego powietrza. Ciepło zostaje pobrane przez czynnik chłodniczy, którą jest ciecz o niskiej temperaturze parowania, a następnie transportowane do skraplacza i usuwane na zewnątrz. Funkcjonowanie obiegu możliwe jest dzięki sprężarce zasilanej prądem oraz wentylatorom, które zwiększają przepływ powietrza wokół parownika i skraplacza. Na rynku dostępne są tzw. pseodoklimatyzatory, które pracują na zasadzie odparowywania rozpylonej wody. Są one jednak mało skuteczne, gdyż używane przez długi czas mogą doprowadzić do zawilgocenia pomieszczenia. Dużą zaletą jest fakt, że można nimi sterować niezależnie i zaprogramować temperaturę w każdym z pomieszczeń w zależności od naszych indywidualnych upodobań. Należy mieć jednak na uwadze, że różnica między pomieszczeniem klimatyzowanym a nieklimatyzowanym powinna wynosić nie więcej niż 7’C. W przeciwnym razie organizm ma trudności z adaptacją do tak dużej zmiany. Ważna jest także prędkość przepływu powietrza. W przypadku gdy jest ona wyższa niż 0,2 m/s może być to odczuwalne jako przeciąg. Łatwo wtedy o przeziębienie, dlatego najlepiej gdy w klimetyzowanym pomieszczeniu nie odczuwamy ruchu powietrza.