zwiń
ekran kabla, ekran uziemiony

Przewód ochronny. Do czego służy ekran kabla?

Ekran kabla, nazywany także przewodem ochronnym, to miedziana bądź metalowa osłona zewnętrzna, która chroni izolowane przewody. Służy on jako swoisty kolektor energii elektromagnetycznej, zapobiegając powstaniu zakłóceń elektrycznych, które negatywnie wpływają na efektywność przesyłania sygnału. Skuteczność tego elementu zależy od czynników takich jak gęstość krycia, grubość oraz przewodność wykorzystanego materiału. Przewód ochronny ma za zadanie spełnić określone funkcje, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i utrzymanie równomiernego rozkładu pola magnetycznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania

Aby zapobiec powstawaniu napięcia na zewnątrz kabla, wykorzystywany jest ekran uziemiony. Dla zwiększenia bezpieczeństwa często stosuje się ekranowanie pojedynczych żył w kablach sterowniczych oraz zasilających. Dzięki temu można uniknąć niebezpiecznych zwarć międzyfazowych i przeskoków napięcia do uziemionych części w pobliżu kabla. Ta właściwość okazuje się szczególnie przydatna w warunkach, gdzie istnieje duże ryzyko wybuchu, np. w kopalniach.

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Do prawidłowego działania różnego rodzaju urządzeń potrzebne jest zachowanie kompatybilności elektromagnetycznej. Ekranowanie umożliwia harmonijną pracę urządzeń, która nie jest zakłócana żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Dzieje się tak, kiedy przesyłany sygnał zakłócany jest przez zewnętrzne zaburzenia elektromagnetyczne. Ponadto ekrany mogą wyeliminować powstawanie zakłóceń urządzeń znajdujących się w pobliżu tych powstałych wskutek własnej pracy.

Równomierny rozkład pola magnetycznego

Ekrany półprzewodzące znajdują się bezpośrednio na warstwie izolacyjnej kabla i pozwalają na kontrolowanie rozkładu pola elektrycznego. Przewód ochronny pozwala na zmniejszenie średnicy kabla, który w konsekwencji staje się lżejszy, a także na zwiększenie jego wytrzymałości oraz giętkości. Zastosowanie takich ekranów skutkuje zatem lepszą efektywnością samej izolacji. Na ogół dość problematyczne okazuje się dokładne określenie parametrów, jakie powinno spełniać ekranowanie na wczesnym etapie projektowania kabla. Z tego względu należy zawsze zdecydować się na jak najlepsze właściwości, aby przewód mógł jak najlepiej spełnić swoją funkcję. Należy również pamiętać, że ekrany mogą przyjąć różne formy dostosowane odpowiednio do rodzaju kabla oraz jego przeznaczenia. Najczęściej spotykanymi rozwiązaniami są oploty z drutów miedzianych, drutów miedzianych ocynowanych oraz użycie foli metalizowanej. Do najistotniejszych zalet ekranowania w postaci oplotu należy duża wytrzymałość oraz giętkość, natomiast folia metalizowana zajmuje zdecydowanie mniej miejsca i pozwala na całkowitą eliminację zakłóceń.