zwiń
kable audio

Podstawowe właściwości fizyczne kabli audio

Budowa i materiały użyte do produkcji kabli w dużej mierze określają ich zastosowanie. Do podstawowych właściwości fizycznych kabli audio możemy zaliczyć ich pojemność, rezystencję oraz indukcyjność. Poniżej znajduje się krótki opis tych trzech cech charakterystycznych, które decydują o jakości przesyłanego sygnału. Należy pamiętać, że podawane wartości w odniesieniu do tych właściwości najczęściej dotyczą przewodu o długości jednego metra bądź jego wielokrotności.

Rezystencja kabla

Rezystencja to wartość, która odnosi się do przewodu w obwodzie prądu stałego bądź składowej czynnej impedancji w obwodach prądu przemiennego. Wyraża się ją w Ohm/km lub Ohm/m. Rezystencja przewodów w dużej mierze zależy od długości oraz materiału, z jakiego wykonany został przewodnik, temperatury oraz powierzchni przekroju przewodnika. Elementy rezystencji można podzielić na liniowe (o stałej wartości rezystencji) oraz nieliniowej (o zmiennej wartości w zależności od wartości prądu w elemencie). Ta wartość jest szczególnie istotna w wypadku sprzętu o dużej mocy oraz długich kabli.

Indukcyjność kabla

Indukcyjność to zdolność obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego, który powstaje w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez obwód. Wartość ta wyrażana jest w uH/m. Jest ona wynikiem różnego rodzaju zależności geometrycznych przewodu. Możemy również wyróżnić indukcyjność własną, która wskazuje na wartość określającą układ elektryczny pod względem zjawiska samoindukcji. Wysoka wartość indukcyjności prowadzi do tłumienia wyższych częstotliwości i powoduje przesunięcia fazowe. Jeżeli chodzi o przewody audio, skutecznym sposobem, aby obniżyć indukcyjność często okazuje się skrócenie jego długości.

Pojemność kabla

Pojemność kabla to wartość podawana w pF/m. Określa się ją w odniesieniu do elementów przewodzących, na których można zgromadzić ładunek oddzielony izolatorem, pomiędzy którymi powstaje napięcie. W tym wypadku to rodzaj wprowadzonego pomiędzy elementy przewodzące izolatora oraz geometria całego układu wpływa na wartość pojemności. Dobrej jakości kable charakteryzują się mniejszą pojemnością własną, natomiast w przewodach o dużej pojemności następują tym większe straty pojemnościowe prądu im wyższa jest przenoszona częstotliwość.