zwiń
przewody instalacyjne, przewód neutralny, przewody ochronne

Podział i oznakowanie przewodów instalacyjnych ze względu na zastosowanie

Przewody instalacyjne są używane do montowania na stałe urządzeń i maszyn elektrycznych. Są one przeznaczone do różnych zadań oraz posiadają powszechnie przyjęte oznakowania. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat, aby uniknąć w przyszłości poważnych problemów i sprawniej poradzić sobie z instalacją.

Przewód fazowy

Przewody fazowe oznaczane są literą L. Nazywane są powszechnie przewodami roboczymi. Ich zadaniem jest przesyłanie energii elektrycznej w sieci elektromagnetycznej. Zazwyczaj znajdują się pod napięciem i przewodzą prąd roboczy. W wypadku sieci trójfazowej możemy spotkać się z następującymi oznakowaniami: L1 (brązowy przewód), L2 (czarny przewód) oraz L3 (szary przewód). Wskazują one przewody liniowe oraz przewody linii napowietrznej. Przewód fazowy bezpośrednio łączy się z cewką transformatora, co w polskich realiach oznacza, że napięcie elektryczne w stosunku do ziemi na przewodzie równe jest pełnemu napięciu fazowemu tj. 230V.

Przewód neutralny

Przewód neutralny – zaznaczany literą L oraz kolorem niebieskim – to przewód wyprowadzany z uziemionego punktu neutralnego źródła, przez który przesyłany jest jedynie prąd roboczy. Podobnie jak w wypadku przewodu fazowego, przewód neutralny także konieczny jest do właściwej pracy urządzenia elektrycznego. Jednak w tym przypadku przewód jest uziemiony i łączy się punktem neutralnym transformatora sieci elektrycznej. Innymi słowy napięcie elektryczne względem ziemi w normalnych warunkach równe jest 0 V. Z tego też względu ten rodzaj przewodu często nazywany jest zerem roboczym. Należy pamiętać, że w układzie sieci TN-S przewód neutralny należy izolować tak jak w przypadku przewodu fazowego.

Przewód ochronny

Przewody ochronne mogą stanowić zarówno całe przewody, jak i pojedyncze żyły. Ponadto mogą również występować pod postacią metalowych powłok, pancerzy oraz ekranów, a także metalowych osłon, w skład których wchodzą rury instalacyjne i specjalne korytka. Są to elementy zabezpieczające instalacje elektryczną przed wystąpieniem pożaru. Przewód ochronny oznaczany jest literami PE, a kolory wyróżniające ten rodzaj izolacji to żółty i zielony.

Przewód ochronno-neutralny

Jeżeli w instalacji napotkasz na oznakowanie PEN lub przewody o żółto-zielonym kolorze zakończone niebieską końcówką, masz do czynienia z przewodami ochronno-neutralnymi. Jak sama nazwa wskazuje, przewód ten łączy w sobie właściwości przewodu ochronnego oraz neutralnego. Występuje on w układzie sieci TN-C i jego użycie niesie za sobą konieczność zastosowania wielokrotnego uziemienia wzdłuż całej linii zasilającej. Warunkiem wykorzystania przewodu ochronno-neutralnego jest instalacja elektryczna ułożona na stałe oraz przekrój przewody nie mniejszy niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al.