zwiń
Kable telefoniczne ziemne, Bitner, kable telefoniczne napowietrzne

Kable telefoniczne napowietrzne a ziemne

Wśród kabli telefonicznych wyróżniamy przeznaczone do instalacji ziemnych i napowietrznych. Są one niemal takie same pod względem budowy, natomiast inne pod względem zastosowania. Czym różnią się kable i jak są zbudowane? RJ-11 (6P2C), z angielskiego Registered Jack – type 11, jest to sześciopozycyjny wtyk telefoniczny. Oznacza to, że jest szeroki na sześć styków. Jest to wtyk telefoniczny, który wyposażony jest w dwa styki przeznaczone dla zarejestrowanego gniazda 11. Jest on przeważnie używany do zakończenia przewodów łączących sprzęt telekomunikacyjny. Używamy go między innymi do połączenia analogowego telefonu bądź modemu komputerowego z gniazdem telefonicznym. Osobno wyróżniamy sześciopozycyjne wtyki RJ-14, czyli 6P – pozycji (od angielskiego positions), 4C (styki od ang. contacts). Są używane między innymi dla 2 linii telefonicznych. Istnieją też RJ-12 (6P6C) dla 3 linii telefonicznych. W praktyce zaś najczęściej każdy sześciokrotny wtyk modularny jest nazywany RJ-11. Jest to nieprawidłowe, ponieważ nazwa RJ definiuje nie tylko liczbę pozycji, lecz również liczbę styków i sposób okablowania.

Rodzaje kabli telefonicznych

Wyróżniamy kable telefoniczne naziemne i napowietrzne. Kable telefoniczne ziemne przeznaczone są do układania bezpośrednio w ziemi. Są wyposażone w specjalną izolację. W ofercie Bitner znajdziemy szeroki ich wybór, w tym telekomunikacyjne kable o izolacji żył wykonanej z polietylenu piankowego i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione. Tego typu okablowanie jest całkowicie chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Kable telefoniczne napowietrzne mają jednakową budowę i również są odpowiednio izolowane, a dodatkowo wyposażane są w specjalną linkę nośną.