zwiń

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.HELUKABEL-sklep.pl

 

1.   Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do przetwarzania danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 

2.   Administratorem Danych Osobowych jest firma Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 356, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, telefon: 48 (22) 731-24-74 , e-mail: sklep@lhelukabel-sklep.pl, NIP: 642-292-72-83, REGON: 240269437, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

3.   W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, w celu wysłania Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.

- Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego produktu.

- Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

- Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki, fakturę sprzedaży oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

- Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

- Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.


4.   Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować odmową realizacji zamówienia. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.


5.   Dane osobowe będą przechowywane, w oparciu o Twoją zgodę, do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody. Dane osobowe podlegające obowiązkom podatkowym lub ujęciu w odpowiednich księgach rachunkowych – będą przechowywane przez okres wymagany postanowieniami ustaw przepisów powszechnie obowiązujących.


6.   Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, firmy, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne. Jeśli wymaga tego obowiązujące nas prawo, Twoje dane zostaną przekazane, uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.


7.   Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (RODO) masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami dzwoniąc na nr telefonu +48 (22) 731-24-75 lub prześlij wiadomość e-mail pod adres: sklep@helukabel-sklep.pl.

Wczytywanie